การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี

1. ธนาคารไทยพาณิชย์  

  ร้านภูต้นน้ำ บัญชีกระแสรายวัน 351-301-6970

 

 

 

 

   

2. ธนาคารกรุงเทพ

    ร้านภูต้นน้ำ บัญชีกระแสรายวัน 071-301-7846

 

-โอนเงินก่อน 14.00 น.  ส่งสินค้า ณ วันโอน

รับสินค้าวันถัดไป

 

-โอนแล้วแจ้งชำระเงินที่พนักงานขายที่ท่านติดต่อ

หรือ Line : @siamorigin

โทร 099-6566961