ชาหอมภูต้นน้ำ เป็นชาสมุนไพร

ที่ปราศจากคาเฟอีน

ในชาหอมภูต้นน้ำทุกสูตร

มีสมุนไพรไทยที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ คือ

มะตูม ตะไคร้ กระเจี๊ยบ ใบหม่อน 

คำฝอย เจียวกู่หลาน

ดีบัว ใบเตย เก็กฮวย และสมุนไพรอื่นๆ

(แต่ละสูตร มีปริมาณสมุนไพรต่างกัน

เพื่อคุณสมบัติของแต่ละสูตร)

 

 

ชาหอมภูต้นน้ำ แบบขวด

 

Click ดูรายละเอียดชาหอมแต่ละสูตร

 

 

 

 

 

 

 

ชาหอมภูต้นน้ำ แบบกล่อง

 

 

 

 

 ชารีฟิวส์ Herbal Tea Refill  (Whole Sale SpaProducts