พบกับภูต้นน้ำ สินค้าคุณภาพ

สมุนไพรไทยนี้มีค่ามาก

พระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้รักษา

แต่ปู่ย่าตายายใช้กันมา

ควรลูกหลานรู้รักษาใช้สืบไป

เป็นเอกลักษณ์ของชาติควรรักษา

วิจัยมา  ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมัย

รู้ประโยชน์     รู้คุณโทษสมุนไพร

เพื่อคนไทยอยู่รอดตลอดกาล

 

พระราชนิพนธ์  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี


Visitors: 4,869