ภาคใต้ S

 

กระบี่

   
  1. ร้าน ณณัชชา บ้านเพื่อสมุนไพร ( T / E ) 089-595-9575 / 074-622-425
      คุณณณัชชา  ขวัญนาค  88/1  ถ.เหมมานนท์ ต.ปากน้ำ  อ.เมือง กระบี่ 81000  

 

ตรัง

     
  1.ร้านสีฟ้า (  T / E / S ) 086-9429622
     คุณจันทิมา  มณีกุล  37 ถ.พัทลุง  ต.ทับเที่ยง อ.เมือง  จ.ตรัง  92000  
  2. ร้านภูหลวง (  T / E / S ) 081-396-5758 / 087-461-4243
    คุณ ญานุมาศ  สุดศรี  20/11-12  ถ.เจิมปัญญา  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000  
  3. ร้านเค้กกนิษฐา ( T  ) 087-787-8188 / 075-299-276
     คุณขนิษฐา  133 ม.7  ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170  
นราธิวาส     
  1. ร้านอาหารเงาจันทร์ (  E ) 089-732-4075 / 073-613-785
      คุณพรพงา หนูเสน  263  ถ.ประชาวิวัฒน์  อ.สุไหงโกลก  จ.นราธิวาส  96120  
  3. ร้านมุมเพื่อสุขภาพ ( T / E ) 081-099-9944
     คุณอัมพร  สมสนิท  25  ถ.โพนพิสัย  ต.บางนาคอ  อ.เมือง  นราธิวาส  96000  
ปัตตานี    
  1. ร้าน PC สปา (  E  / กันยุง ) 081-990-6651
      คุณอาธิชา  เจียรไนย  300/83-84  ถ.ออมทอง  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  ปัตตานี  94000  
พังงา    
  1. ร้านรังสรรค์เพื่อสุขภาพ  ( T / E ) 081-892-6860
     คุณศศิธร  เมตตาประเสริฐ  9/35-36  ม. 2  ต.บางนายสี  อ.ตะกั่วป่า  พังงา  82100  
  2. ร้านนาโนซีส ( T / S ) 089-875-6200
     คุณกรอนงค์  ประกอบแสง  Big C ตะกั่วป่า  อ.ตะกั่วป่า พังงา  82100  
ภูเก็ต    
  1. ร้านบ้านชาหอม ( T / E  ) 084-627-1209
      คุณเลิศสุดา  พรล้ำเลิศ   63/320 ซ.5/2  ถ.วิรัตน์หงษ์หยก  ต.วิชิต  อ.เมือง ภูเก็ต  83000  
  2. ร้านอโรมายา ( T / E  ) 089-729-9684 / 076-366-120
      คุณโชติ  กิจเลื่อมใส   ศูนย์การค้าจังซีลอน  ชั้นใต้ดิน ต.ป่าตอง  อ.เมือง  ภูเก็ต  83000  
  6. ร้าน The Natural Shop ( T / E  ) 081-687-0245
     คุณรุ่งทิพย์  คล้ายสมบัติ  14/27 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก โครงการเอกอันดาบุรี  ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต  83130

 

ยะลา

     
  1. ร้านเกษมสุขสมุนไพร ( E ) 083-169-9630 / 076-255-413
     คุณเกษมศักดิ์  แซ่หลี   28 ถ.คชเสนีย์ อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
  2.  ร้านชีวาชวาล สมุนไพร ( E ) 089-494-3694
      คุณสโรชา  นิลดี   28/1  ซ.1  ถ.ผังเมือง  อ.เมือง  ยะลา  95000  

 

ระนอง 

   
  คุณ ตนยา  ทรงประจัก ( E / T ) 077-822-515
     หจก.วินิจ บริการ 101 ม. 1 ถ.เพชรเกษม  ต.บางลิ้น  อ.เมือง  ระนอง  85000  

 

สงขลา

   
  1. ร้านบ้านสุขภาพ ( T / E / S /A ) 081-957-0758
     คุณจุรีลักษณ์  หมัดอาดำ  ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  สงขลา  90110  
  2. ร้านธรรมชาติ ( T / E / S /A ) 081-957-0758
     คุณจุรีลักษณ์  หมัดอาดำ  ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  สงขลา  90110  
  3. ตลาดคนรักสุขภาพ ( T / E / S /A ) 081-6901140 / 089-468-6222
     433  ถ.ศุภสารรังสรรค์  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  สงขลา  90110  
  4. ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ( T / E ) 081-540-8115
     คุณพัณณิดา ฟ้าเชียรโสภณ  228/3  ถ.ไทรบุรี  ต.บ่อยาง  อ.เมือง  สงขลา  90000  
  5. ร้านบ้านภูล้อม ( T ) 098-015-7013 / 074-849-998
      คุณกัญรภา  ปตินนทพร  323/24  ถ.สาครมงคล 2  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  สงขลา 90110  
Visitors: 154,359