ภาคกลาง

   จ.ลพบุรี    
  1. คุณวาม   ดุลยากร   ( E ) 081-403-7652 / 086-613-1312
     77 โรงเรียนบรรจงรัตน์ ซ.เอกเทศ ถ.นารายมหาราช ทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี 15000  
  2. ร้านคิตตี้   ( E ) 081-870-9692 / 036-426-987
    คุณ จริญญา  บุญสุข (หนูแดง ) 70/1 ถ.โกสาเหล็ก  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง  ลพบุรี  15000  
  3. ร้านใบตอง  ( E ) 081-851-5829 / 036-628-997
     คุณวิภาภรณ์  ทองรอด  209/25 ถ.เทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ ลพบุรี  15110  
  4. คุณจริยา  พรชัยกิจโกศล ( E ) 081-807-6402
      726  ม.8  มบ. บุญส่ง  ต.รำณารายณ์  อ.ชัยบาดาล  ลพบุรี   15130  
  5. ร้านตัดเสื้อสมพิศ ( E ) 084-155-3811 / 086-542-0066
     คุณเจณณรงค์ แก้วแท้  22/3  ซ.มโนรา  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง ลพบุรี  15000  
  6. ร้านชาทอง ( T ) 081-947-0329
      คุณ วิลาวรรณ  วุฒิโสภากร  ห้าง Big-C ชั้น 1 (หน้าร้านเซเว่น) ต.ท่าศาลา อ.เมือง ลพบุรี  15000
สระบุรี    
  1. ร้านออร์แกนิกซ์  ( E ) 089-900-3222
     คุณสุชาดา(น้ำหวาน) ชั้น 2  โรบินสันสระบุรี 99 ม.7 ถ.มิตรภาพ  ต.ตลิ่งชัน  อ.เมือง สระบุรี  18000
  2. ร้านธัญวรัตน์สมุนไพร (  E  ) 081-572-0836
     คุณ รัตนา  เมธา 30 ถ.สุดบรรทัด  ต.ปากเพียว  อ.เมือง  สระบุรี  
  3. คุณ อภัณตรี  โพธิ์แสงดา ( E ) 089-900-8133
     92 ถ.เทศบาล 3  ต.ปากเพียว  อ.เมือง สระบุรี  18000  
  4. ร้าน Number One ( E ) 081-620-1863 / 083-031-7723
     คุณสุธาสินี เดโชพล  ชั้น 1 ห้างทวีกิจคอมเพล็คซ์  57/7  ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพียว อ.เมือง  สระบุรี  18000

 

สิงห์บุรี

   
  1. ร้านสกายคอฟฟี่  ( E / T / กันยุง / S ) 089-415-1199 / 089-967-1632
      คุณศิริพร  ศรีโสภิต  (อยู่ในปั้ม สกายแก๊ส หลัก กม.ที่ 77 ) 95/1  ม.1 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี  สิงห์บุรี  16120
Visitors: 154,358