ภาคตะวันตก

กาญจนบุรี    
  ร้านแดนทอง (ใกล้ ธ.ออมสิน ไทรโยค) ( E / S ) 086-610-3667 / 034-511-835
     190/1-2 (ใกล้ ธ.ออมสิน ) ถ.แสงชูโต ต.กิ่นหนึ่ง  อ.เมือง  กาญจนบุรี  71000  

 

นครปฐม

   
  1. ร้านคลองจินดาเภสัช ( S ) 034-283-505 /085-489-1100
      คุณรุ้งลาวัลย์  ฉ่างทองคำ  25/8  ม.3  (หน้าวัดปรีดาราม )  ต.คลองจินดา  อ.สามพราน จ.นครปฐม  73110
  2. ร้านนิยมชมชอบ ( E / T / S ) 089-459-8326
      คุณกรรณิการ์  เจริญสถิตย์ชัย  2/1  หมู่ 3  ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม  73220  

 

ราชบุรี

   
  1. ร้านสะภากาแฟ      ( E / T )   032-338-938 / 089-829-2783 / 081-798-7764 (คุณบุปผา)
     คุณสมิตา  มูลเดช  152  ถ.รถไฟ  อ.เมือง  ราชบุรี  70000  
  2. ร้านวรรณศิริเภสัช      ( E / T / S ) 081-858-3525 / 032-211-179
    คุณวัลลีย์  วรรณศิริ 144-146 ถ.แสงชูโต  ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง ราชบุรี  70110  

 

สมุทรสาคร

   
  1. ร้านเหล่าวัฒนา (อ.บ้านแพร้ว) (*T/E/S/A/WH/SP) 095-541-5465 / 091-695-4595
     100/4 ม.1  ต.ยกกระบัตร  อ.บ้านแพร้ว  จ.สมุทรสาคร  74120  
  2. คุณ กาญจนา เกิดไพฑูลย์  ( T / E / S ) 081-733-6607
     ร้านบ้านบนดอย ติดรพ.สมุทรสาคร  1500/107-109 ถ.เอกชัย มหาชัย อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร 74000 (ลูกค้าคุณสลิลา)
  3. คุณยุวดี  กรคณที ( E ) 034-419-555 (จัดซื้อ)
     ร้านบ้านบนดอย ติดรพ.สมุทรสาคร  1500/107-109 ถ.เอกชัย มหาชัย อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร 74000 (ลูกค้าคุณสลิลา)
Visitors: 155,752