ภาคเหนือ

กำแพงเพชร    
  1. หจก. โค้งวิไลไทยเสรี ( T/E ) 081--888-9898 / 055-728-039
     คุณนาฎ 6/5 ถ.เลี่ยงเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  กำแพงเพชร  62000  
  2. ร้านหนังสือ มาสเตอร์บุ๊ค  ( E ) 082-491-4533
     คุณวุฒิไกร  เกิดพันธ์  1/1 ซ.13  ถนน เทศา 2  ต.ในเมือง  อ.เมือง กำแพงเพชร  62000  
  3. ร้านไร่ส้ม ( E / ลูกประคบ ) 081-439-7915
     คุณพงษ์สิทธิ์  ปัญญพัฒน์สตกร  844/1  ม.1  ต.คลองขลุง  อ.คลองขลุง  จ.กำแพงเพชร  

 

เชียงใหม่

   
  1. ร้านต้อยซักแห้ง ( T/E ) 081-993-6423
     คุณทิภาภรณ์  พงษ์นาค  22/1  ถ.เชียงใหม่-ลำพู  ต.วัดเกตุ  อ.เมือง  เชียงใหม่  50000  
  2. คุณ เซาะเฮียง  แสงสุวรรณ    ( E ) 089-433-1623
     ร้านทองเอกสุวรรณ  319/3  ม.5  ถ.โชตนา  ต.เวียง  อ.ฝาง  เชียงใหม่   50110 085-712-5548
  3. ร้าน Green Bushel ( E/T ) 081-643-3720
     206/31 หมู่ 6  ต.ฟ้าฮ่าม  อ.เมือง  เชียงใหม่   50000    

 

เชียงราย

   
  1. ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน ( E / กันยุง ) 088-658-7598
     คุณฐานิตา  ขุนพลแก้ว  728  (หน้ากำแพงเมือง ) ถ.พหลโยธิน  ต.รอบเวียง  อ.เมือง  เชียงราย 

 

ตาก 

   
  1. ร้านWake   Up (อ.แม่สอด) ( E ) 055-563-422 / 081-783-2307
     285 ม.1  ต.ท่าสายลวด  อ.แม่สอด  จ.ตาก    

 

นครสวรรค์

   
  1. ร้านวีโฮม ออร์แกนิค   081-810-8747 / 090-683-6495 ร้าน
     คุณวัชราภรณ์ (คุณอี๊ฟ) 170/3  ถ.มาตุลี  ต.ปากน้ำโพ   อ.เมือง นครสวรรค์ 60000  
  2. ร้านบ้านยาหอม (สาขา 1) ( T / E / S / พิมเสนน้ำ ) 081-172-5974 / 056-221-266
     คุณนรินทร์ สวนศิลป์พงษ์  59 ถ.สุชาดา (หลังธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครสวรรค์)  อ.เมือง นครสวรรค์ 60000
  3. ร้านบ้านยาหอม (สาขา 2) ( T / E / S / พิมเสนน้ำ ) 081-172-5974 /081-785-8633
     คุณนรินทร์ สวนศิลป์พงษ์  99/14 ม.8  ต.ท่าน้ำอ้อย  อ.พยุหะคีรี  นครสวรรค์  60130 081-975-7355 (คุณอรวรรณ)

 

พิษณุโลก  

  096-196-6416
  1.  ร้านบ้านกันเกา ( E / S  ) 096-159-8987 / 055-302-679-80
     คุณจิระวรรณ จัดผล  ฝ่ายขายอินทนนท์ บจก.เมืองไทยประกันชีวิต 835 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก  65000

 

เพชรบูรณ์

   
  1. ร้านแจ่มฟ้า (อ.หล่มสัก) ( E  ) 056-701323 / 089-705-3038
     คุณสุจินต์  หุตาจารย์  272  ถ.รณกิจ  อ.หล่มสัก  เพชรบูรณ์  67110  
       
       
       
แพร่    
  1. ร้านสมุนไพรวังพรหม ( E ) 081-716-9377 / 054-620-046
     คุณศรีพูล  ปั้นหุ่น  23  ถ.วิชัยรา  ต.ในเวียง  อ.เมือง  จ.แพร่   54000  

 

สุโขทัย

   
  1. ร้านนวลจันทร์             ( E ) 055-625-011 / 055-625-257
     คุณชมัยพร  15/3  ม.2  ต.บ้านกร่าง  อ.กงไกรลาส  สุโขทัย  64170  
Visitors: 154,361