บำรุงเท้า Foot Spa

Foot Spa

1. Foot Cream   

    100 g.  370 Baht

 

2. Foot Massage Cream

    160 g.  350 Baht

 

3. สมุนไพรแช่เท้า มี 2 สูตร

       70  g.    220 Baht

   1,000 g.  1,950 Baht

 

4. Foot Spray มี 3 กลิ่น

       70 ml   250 Baht